HASIČI STRÁŽ POD RALSKEM

JSDHO Stráž pod Ralskem J P O I I I / 1

Hasící přístroje

 

Jaké hasicí přístroje vlastně máme?

Hasicí přístroje se liší především podle náplně – hasební látky. Ještě se na světě nenašla hasební látka, která rychle a spolehlivě zlikviduje hoření jakékoliv hořlavé látky. Tak jich tu máme několik.
Vodní hasicí přístroje

Dobře hasí

Špatně hasí

 

Pevné hořlavé látky (např. dřevo)

Voda hasí přímo „u zdroje“, likviduje i žhnutí, které je s hořením pevných látek prakticky téměř vždy spojeno

Hořlavé kapaliny (např. benzín, líh, ředidlo,…)

Je třeba velkého množství vody, abychom kapalinu zředili, některé neuhasíme vůbec, např. benzín na vodě plave.

Hořlavé plyny

Uhasit plamen hořícího plynu, který uniká pod tlakem je více než obtížné.

Hořlavé kovy

Nedoporučuje se vůbec! Hoření kovů probíhá za velmi vysokých teplot a při styku s vodou si tu reakci určitě dokážete představit sami. Reakce může být navíc doprovázena vznikem nebezpečných plynů (jedovatých a hořlavých).

Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, běžný člověk zásah 230 voltů našich rozvodných sítích nemusí přežít!

 
Pěnové hasicí přístroje

Dobře hasí

Špatně hasí

 

hořlavé kapaliny

Hasební pěna oddělí hořlavou kapalinu od plamene, oheň nemá „potravu“.

pevné hořlavé látky

Hasební pěna obsahuje vodu, eliminuje tedy i žhnutí. Voda je však pro hašení účinnější.

 

hořlavé plyny

Stejný problém jako u vody.

hořlavé kovy

Hasební pěna obsahuje vodu, viz. voda.

Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, díky obsahu vody je vodivost zaručena.

 


 
Práškové hasicí přístroje

Dobře hasí

Špatně hasí

 

Hořlavé kapaliny

Hasební prášek působí proti samotnému plameni, plamen je likvidován velmi rychle.

Hořlavé plyny

Stejně jako v případě hořlavých kapalin, je plamen sražen prakticky okamžitě.

 

Pevné hořlavé látky

Plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se znovu rozhořet.

Hořlavé kovy

Opět může docházet ke vzniku nebezpečných plynů.

Prášek elektrický proud nevede, zařízení pod proudem je tedy možno hasit, avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Je velmi jemný, takže odstraňování prášku např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi obtížné, v druhém případě prakticky nemožné.


 
Hasicí přístroje CO2

Dobře hasí

Špatně hasí

 

Hořlavé plyny

Velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen.

Hořlavé kapaliny

Stejně jako u hořlavých kapalin – rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen.

 

Pevné hořlavé látky

Stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí.

Hořlavé kovy

Opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů.

Při hašení pozor na prostor,kde k hašení dochází. Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn větrem. Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti CO2, je těžší než vzduch, v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasicí přístroje o větším obsahu – 10kg a více). V nadzemních prostorách vyvětrat! CO2 je v hasicích přístrojích v kapalném stavu, tzn. pod tlakem a podchlazený, pozor na „popálení mrazem“.

 

Zde lze více než doporučit hašení elektrických zařízení. Po hašení se CO2 vypaří do okolního prostředí a „nezanechává zbytky“ po hašení.

 

Při použití hasícího přístroje není třeba mít strach z jeho použití, na každém hasicím přístroji je čitelný „komiks“, jak jej použít. Rychlé použití hasícího přístroje může zachránit mnoho. Pokoušet se však uhasit např. hořící pokoj pouze hasícími přístroji nemá smysl, i když jich máme za sebou pět. Volejte rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni.

 


 

 
RÁDI VÁM POMŮŽEME...