HASIČI STRÁŽ POD RALSKEM

JSDHO Stráž pod Ralskem J P O I I I / 1

ÚVODEM

Požár státního zámku Lemberk

Požár státního zámku Lemberk
-vyhodnocení
Požár státního zámku Lemberk

Ve čtvrtek 24. dubna 2008 začalo v 16 hodin taktické cvičení jednotek požární ochrany Libereckého kraje, jehož námětem byl požár státního zámku Lemberk u Jablonného v Podještědí.

Námět cvičení

Podle námětu cvičení vznikne požár v barokní ložnici a kabinetu v 1. patře západního křídla zámku. Závadou na elektroinstalaci dojde k zahoření skříně, která stojí v těsné blízkosti elektrické zásuvky. Požár zpozoruje průvodce prohlídky při příchodu do bajkového sálu, kde již bude pod dveřmi prostupovat kouř z ložnice. Průvodce ihned zahájí evakuaci návštěvníků bočním točitým schodištěm. Někteří návštěvníci však propadnou panice a začnou utíkat proti směru prohlídky přes renesanční ložnici.
 
Cíle cvičení
 
Jako cíl cvičení bylo stanoveno prověření společného zásahu jednotek požární ochrany (JPO) Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), praktické procvičení činností při požárním zásahu, příprava JPO na zdolávání požáru a záchranné práce při mimořádných událostech.

Zúčastněné jednotky a technika

HZS LK stanice Jablonné v Podještědí - CAS 24 Liaz
JSDHO Jablonné v Podještědí - CAS 24
JSDHO Cvikov - CAS 24 Renault
JSDHO Stráž pod Ralskem - CAS 32 Tatra
JSDHO Brniště - CAS

Průběh cvičení

V 16 hodin zpozorovala průvodkyně prohlídky požár v 1. patře západního křídla zámku, ohlásila požár kastelánce a zahájila evakuaci skupiny návštěvníků (figurantů) bočním schodištěm na nádvoří. Kastelánka oznámila požár na operační a informační středisko (OPIS) územního odboru Česká Lípa a zaměstnanec zámku vypnul hlavní přívod elektrické energie. Průvodkyně venku zjistila, že jí ze třicetičlenné skupiny schází několik osob, které v panice začaly utíkat proti směru prohlídky. 7 návštěvníků zůstalo uvězněno v zakouřených prostorách vedle bajkového sálu.

Po příjezdu profesionální jednotky z Jablonného v Podještědí vydal velitel zásahu rozkaz první průzkumné skupině vyhledat a zachránit uvězněné návštěvníky. Dále vydal rozkaz připojit cisternový automobil na suchovod, který začíná před hlavní bránou a vede dále do objektu zámku. Během vyhledávání první průzkumná skupina zároveň připravila útočný vodní proud „C" u suchovodu v 1. patře západního křídla a začala v dýchací technice prohledávat požárem zasažené prostory. Druhý vodní proud byl nasazen od suchovodu ve východním křídle a byl tažen přes sál do barokního kabinetu. První průzkumná skupina nalezla šest dětí a jednu dospělou osobu v ložnici vedle bajkového sálu a všechny evakuovala bočním schodištěm na nádvoří zámku.

Dobrovolné jednotky z Jablonného v Podještědí a Stráže pod Ralskem začaly připravovat dálkovou dopravu vody hadicemi od Mlýnského rybníka, od něhož je zámek vzdálen asi 150 metrů s převýšením 35 metrů. Po propojení hadicového vedení bylo zahájeno doplňování hasební vody do cisteren.

Velitel zásahu rozhodl o nasazení útočného proudu v požárem zasažené ložnici. Poté hasiči provedli průzkum prostor ve 2. patře zámku a prostory odvětrali otevřenými okny.

Na závěr hasiči k prověření funkčnosti suchovodu pustili vodu do jeho rozvodů v objektu zámku. Hned v přízemí zámku začala voda vytékat z poškozeného kolena rozvodu. Hasiči ihned zastavili vodu, aby nedošlo k poškození interiérů a závadu ohlásili správcům zámku.

Vyhodnocení cvičení

Cvičení splnilo zcela svůj účel. Čerpací stanoviště bylo zřízeno v požadovaném čase tak, aby mohlo dojít k zásobování suchovodu požární vodou. Dálková doprava vody hadicemi z Mlýnského rybníka na nádvoří zámku byla funkční a tlak dopravené vody byl dostatečný k plnění cisternových automobilových stříkaček.

Po ukončení cvičení byla provedena zkouška nezavodněného požárního vodovodu (suchovodu), kdy byl záměr vodu dopravit z cisternových automobilových stříkaček pomocí suchovodu do 2. patra zámku s výstřikem hasební látky z okna. V průběhu plnění potrubí došlo k prasknutí části suchovodu v přízemí zámku, a bylo nutné zkoušku ukončit. Správce zámku bude muset zajistit revizi suchovodu.

Spolupráce s kastelánkou zámku, paní Bc. Černou, a zaměstnanci byla hodnocena velmi pozitivně. Zaměstnanci si vzájemně předávali potřebné informace včetně ohlášení požáru na ohlašovnu požárů, dále spolupracovali s velitelem zásahu a pomáhali vytvářet podmínky k účinnému a rychlému zásahu.

O průběh tatického cvičení se zajímala také starostka města Jablonné v Podještědí, paní Vlasta Dozorcová, která byla v průběhu cvičení na zámku Lemberk přítomna.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
HZS Libereckého kraje
Žádné komentáře
 
RÁDI VÁM POMŮŽEME...