HASIČI STRÁŽ POD RALSKEM

JSDHO Stráž pod Ralskem J P O I I I / 1

ÚVODEM

Zabraňme požárům svým chováním

z www.HZSLK.cz
Zabraňme požárům svým chováním

Současné teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů v přírodě. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají ani osamocené stromy. Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení či nedohašení ohniště, nebo odhozením nedopalku cigarety do volné přírody.

Vzhledem k mírnému průběhu letošního jara zaznamenal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v první polovině roku 2008 pouze 95 požárů ve volné přírodě. Zatím se jednalo o drobné požáry luk a lesů, které nezpůsobily rozsáhlé škody. Nejčastější příčinou vzniku požáru v letošním roce bylo ponechání ohnišť bez dozoru při jarním pálení klestu po lesní těžbě, kdy došlo k rozšíření na okolní lesní porost. Pro srovnání za stejné období loňského roku jednotky požární ochrany zasahovaly v našem kraji u 240 požárů lesů, polí a luk. Nejrizikovější období, letní měsíce červenec a srpen, však vzhledem k začátku prázdnin a dovolených právě začíná.

Pozor na:

 • odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody
 • skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby
 • zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému požáru
 • garáže, stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách, barvy, ředidla a další hořlavé látky; v nevětraných prostorách může snadno dojí k samovznícení

Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování:

 • nerozdělávat oheň v minimální vzdálenosti 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů, atd.
 • k rozdělávání ohně využívat tábořiště, ohniště, krby; místo pálení vždy ohraničit zeminou nebo kameny a izolovat od okolní trávy
 • při pálení mít u sebe základní hasební prostředky - vodu, písek, popř. lopatu
 • při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhasit
 • neuhašená ohniště nikdy neponechávat bez dozoru dospělé osoby
 • ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhasit, prolít vodou, nebo zasypat zeminou
 • v období sucha ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět prolít vodou
 • pokud dojde k zapálení oděvu a není po ruce dostatek vody k uhašení, zachovat klid, zastavit se, lehnout si na zem a „válet sudy", čímž dojde k zamezení přísunu kyslíku a uhašení ohně; popřípadě lze zasaženou osobu přikrýt kusem oděvu nebo deky z přírodního materiálu; pozor na látky z umělých vláken!!!

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

Obrázky k článku

Žádné komentáře
 
RÁDI VÁM POMŮŽEME...