HASIČI STRÁŽ POD RALSKEM

JSDHO Stráž pod Ralskem J P O I I I / 1

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Jednotka je zařazena v kategorii JPO III. /I.

Jednotka je zařazena v kategorii JPO III. /I.

Jednotka je metodicky řízená místostarostou města. Je založena na základě dobrovolné činnosti příslušníků sboru.
Základní úkoly jednotky SDH:
- provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků;
- provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech;
- podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.
Při zásahové činnosti spolupracuje jednotka SDH s Policií ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů (Zákon o požární ochraně, Zákon o integrovaném záchranném systému, Požární řád).
Jednotka SDH vykonává svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K zajištění akceschopnosti provádí Jednotka SDH pravidelnou odbornou přípravu svých členů.
Základní úkoly plní Jednotka SDH v územním obvodu města. V územních obvodech jiných obcí plní tyto úkoly v souladu s požárním poplachovým plánem Libereckého kraje a pokyny operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.
Činnost Jednotky SDH je po materiální a finanční stránce zabezpečována městem.--------------------------------------------------------------------------------
Žádné komentáře
 
RÁDI VÁM POMŮŽEME...